فروردین ۷, ۱۳۹۶

نگاه زنان و مردان به زیبایی

تفاوت نگاه زنان و مردان به زیبایی چرا درک زنان از زیبایی، ریزبینانه‌تر است؟ تا به حال شده است که شما به چهره‌ای نگاه کنید و بگویید: «چه‌قدر زیبا است» ولی همسرتان نظری مخالف شما داشته باشد و از نظر او اصلا زیبایی در کار نباشد؟ این اتفاقی است که به دلیل نوع متفاوت تحلیل زنان و مردان از زیبایی […]